Mécatech Benelux

Met Mécatech brandstofadditieven haalt een brandstoffilter zijn normale stand tijd, en functioneert een AdBlue systeem zoals het hoort.

Ondanks het feit dat Mécatech brandstofadditieven nog maar 5 jaar op de Nederlandse markt actief is, is het al een begrip in automotive. Ook in de sectoren Transport en weg & waterbouw is Mécatech succesvol en staat inmiddels als specialist bekend. Reden van dit succes is de samenwerking die Mécatech weet te creëren in de lijn van fabriek tot eindgebruiker. Kennis delen en de beste producten op de juiste wijze inzetten, daar draait het om.
De alsmaar strengere milieueisen die gesteld worden aan emissie uitstoot van verbrandingsmotoren hebben tot gevolg dat stilstand en storingen vaker voorkomen. Ontwikkelingen op dit vlak versterken elkaar in negatief opzicht; aan de ene kant worden motoren en systemen (brandstof/emissie) geavanceerder en gevoeliger en andere kant draagt de bijmenging van biobrandstof in de diesel bij aan een kwalitatief minder stabiele brandstof. Duidelijkste voorbeelden hiervan zijn het vroegtijdig dichtslibben van brandstoffilters (aan ofwel de truck/machine ofwel de tankinstallatie), en het kristalliseren van de AdBlue in de SCR katalysator. Maar ook regelmatig terugkerende storingen op roetfilter en/of EGR klep, overmatige slijtage van brandstofpomp en injectoren, en een geleidelijk oplopend brandstofverbruik zijn te herleiden naar de kwaliteit van de brandstof, de verbranding en werking/vervuiling van de systemen.
Een goed voorbeeld van de samenwerking die Mécatech voorstaat is de werkwijze bij brandstof/filter problemen. Als we hiervoor benaderd worden zorgen we ervoor dat er zo snel mogelijk een technisch specialist van ons landelijk dekkende team ter plaatse is. Meestal lukt dit nog dezelfde of een volgende dag. Vaak kan er direct met de behandeling gestart worden. Maar tegelijk wordt er een brandstofmonster genomen, en eventueel andere van invloed zijnde omstandigheden beoordeeld. ‘In eigen huis’ wordt er getest op aanwezigheid van bacterie, gisten en schimmels, aandeel biobrandstof en overmatig vochtgehalte. Mocht daar reden voor zijn, worden de brandstofmonsters doorgestuurd naar een gecertificeerd lab. Op basis hiervan volgt een (vervolg-) behandelplan.
Reden waarom Mécatech zo succesvol is, is de oplossingsgerichtheid. Dit vertaalt zich in de werkwijze van de Mécatech adviseurs die naast een oplossing ook uitleg geven over het ontstaan van bepaalde problematiek. Op fabrieksniveau is dit niet anders. Aanwezige kennis – opgebouwd over meer dan 50 jaar –, het volgen van ontwikkelingen, en tot de besten willen behoren, geeft als resultaat een productlijn die is toegespitst op de transportsector. Met als belangrijkste kenmerken; zeer effectief, simpel in gebruik, prijstechnisch interessant, en veilig. Daarnaast worden resultaten van de zwaarst mogelijke prakrijktesten, uit onder andere de Dakar rally en Morocco Dessert Challenge gebruikt voor kwaliteitsbewaking en productinnovatie.
Hoewel de techniek in de verbrandingsmotoren zeer geavanceerd is, is de oplossing vaak simpel, Door het toevoegen van een additief aan bijvoorbeeld diesel of AdBlue worden bepaalde eigenschappen dusdanig verbeterd dat problemen tot het verleden behoren. Zo behoren problemen met kristallisatie van AdBlue tot het verleden door toevoeging van ‘Mécatech TPU+’, en het dichtslibben van brandstoffilters door toevoegen van ‘Mécatech TC1H’. Met het toevoegen van deze additieven blijven diesel en AdBlue voldoen aan door fabrikanten en overheden gestelde eisen.
Graag spijkeren wij uw kennis bij op onze stand 458 op de Transport Compleet in Hardenberg,

Scroll naar top